Dofinansowanie

Zapewniamy każdemu Inwestorowi pełne wsparcie w procesie poszukiwania optymalnych źródeł dofinansowania oraz sfinansowania inwestycji co staje się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym ich rentowność oraz możliwości realizacji tych przedsięwzięć. W chwili obecnej w Polsce jest wiele dostępnych instrumentów finansowych dzięki, którym możemy skorzystać z szeregu dotacji, dopłat, preferencyjnych kredytów, pożyczek i umorzeń pochodzących z Funduszy Europejskich otrzymanych na wsparcie programów poprawy efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energi.
Zajmiemy się za Ciebie formalnościami związanymi z pozyskaniem DOFINANSOWANIA , DOTACJI lub Kredytu.

Prosimy o kontakt w celu omówienia możliwości sfinansowania Państwa Inwestycji!

Wybrane programy:

Krajowy program CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii:

  • FOTOWOLTAIKA: Pożyczka preferencyjna
  • POMPY CIEPŁA, Rekuperacja: Dotacja

Beneficjentami programu są osoby fizyczne: właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego; osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
Formy finansowania: Dotacja, Pożyczka, Dotacja z pożyczką
Dofinansowanie od 30 do 90 % kosztów.

Ulga termo-modernizacyjna

Ulga podatkową na zakup materiałów, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją. Z tego tytułu wydatki poniesione na działania opisane w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z dn. 21 grudnia 2018 r. będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Chodzi m.in. o montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznych.

Dotyczy:

  • właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  • podatników podatku PIT;
  • ponoszących wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Informacje:

  • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
  • Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą termomodernizacyjną nie może przekraczać 3 lat;
  • Wydatki na działania termomodernizacyjne muszą być udokumentowane fakturami, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku;
  • Odliczeniu nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Rządowy program „Mój Prąd” – dotacja 5 000 zł.

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW. Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 5 tys. złotych.

Program „Czyste Powietrze”pożyczka w ramach NFOŚiGW:

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 180 miesięcy, oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi obecnie ok. 2,5% w skali roku

Oferujemy Także KREDYTY i LEASINGI dla FIRM!