Pompy ciepła

POMPY CIEPŁA należą obecnie do najbardziej efektywnych systemów ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej, które pozwalają obniżyć zużycie energii nawet o 75% w odniesieniu do tradycyjnych systemów grzewczych będąc jednocześnie urządzeniem ekologicznym i przyjaznym dla środowiska naturalnego.

Duża efektywność ekologiczna i ekonomiczna polega na wykorzystaniu niezależnie od pory roku bezpłatnej i nieograniczonej energii ciepła słonecznego które jest skumulowane w gruncie, wodzie i powietrzu, dzięki temu aby wytworzyć 100% potrzebnej mocy grzewczej urządzenie czerpie aż 75% ciepła bezpłatnie z otoczenia a tylko 25% to energia elektryczna.

Pompa ciepła - seco4u

Jak działa pompa ciepła?

Pompy ciepła działają, opierając się o prostą zasadę fizyczną: przy sprężaniu gaz się podgrzewa, przy rozprężaniu chłodzi.

 1. Czynnik obiegu dolnego źródła odbiera energię cieplną z gruntu lub wody.
 2. W parowniku pompy cieplejszy czynnik obiegu dolnego źródła oddaje ciepło zimniejszemu czynnikowi chłodniczemu. Czynnik chłodniczy odparowuje, stając się gazem.
 3. Gaz zostaje sprężony przez sprężarkę przez co jego temperatura bardzo wzrasta.
 4. Ciepło odebrane podczas parowania i sprężania jest przekazywane w skraplaczu do instalacji centralnego ogrzewania budynku.
 5. Skroplony gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie ponownie odbiera ciepło od czynnika obiegu dolnego źródła i proces zaczyna się ponownie.
POMPY CIEPŁA = OSZCZĘDNOŚĆ + NIEZALEŻNOŚĆ + EKOLOGIA
Pompa ciepła - seco4u

System3Eco oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania zapewniające wykorzystanie najnowocześniejszych technologicznie na rynku pomp ciepła gwarantujących najwyższą efektywność ogrzewania budynków i wody użytkowej.

Proponowane rodzaje pomp ciepła:

1 – Gruntowe pompy ciepła typu solanka/woda to urządzenia wykorzystujące niewyczerpalne źródło energii z gruntu, wody gruntowej oraz zbiorników wodnych w tym przypadku najczęściej stosuje się poziome kolektory gruntowe na głębokości ok 1,6m lub pionowe sondy gruntowe o głębokości ok 100m są one bardziej efektywne ponieważ temperatura na tej głębokości jest stała i wynosi ok 10C.

Pompa ciepła - seco4u

2 – Pompy ciepła powietrze/woda są urządzeniami, które  pobierają energię bezpośrednio z powietrza atmosferycznego a produkcja ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz budynku spada do -25C przy czym wskaźniki wydajności COP w najnowszych urządzeniach mogą wynosić nawet  3,9! dlatego coraz częściej ich wydajność porównywalna jest do pomp ciepła gruntowych.

Zalety zastosowania pomp ciepła:

 • Pompa ciepła obniża emisję CO2 przeciętnie o 20% w stosunku do kotłów gazowych,dodatkowo umożliwia wielokrotną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Nie emituje również szkodliwych spalin w budynku
 • Ponadto w większości wykorzystuje energię odnawialną przy współczynniku SCOP = 3,5 udział OZE to ok. 70% przekazywanego ciepła,
 • Pompa ciepła jest rozwiązaniem grzewczym przyszłości – jest możliwe pozyskiwanie 100% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i całkowita redukcja emisji CO2
 • Pompa ciepła jest urządzeniem, które charakteryzuje się najwyższą klasą energetyczną
  Pompy ciepła mają najwyższe klasy energetyczne wśród urządzeń grzewczych (źródło: EHPA/PORT PC).
 • Zapewniają niższe koszty eksploatacji niż kocioł gazowy /powietrzna pompa ciepła nawet do 35-45%, a gruntowa pompa ciepła nawet 50% w przypadku instalacji płaszczyznowych/
 • Mogą skutecznie chłodzić pomieszczenia w budynku -małym kosztem
 • W połączeniu z ogrzewaniem podłogowym czy ściennym zapewniają mieszkańcom najwyższy możliwy komfort cieplny
 • Prawidłowo zamontowane, są niezawodne serwisowo– ponad 95% klientów posiadających pompy ciepła nie chce stosować innego rozwiązania
 • Podnoszą wartość finansową budynku, w którym są zamontowane – łatwiej jest sprzedać dom z niskimi kosztami utrzymania
 • Są doskonałym uzupełnieniem w polskich warunkach własnej instalacji fotowoltaicznej ,system opustu ze współczynnikiem 0,8). W przyszłości mogą natomiast współpracować z tanimi magazynami energii w budynkach
 • Pozwalają zrezygnować z wykonywania przyłącza gazu, kotłowni czy składu opału
 • Nie ma również potrzeby budowy komina spalinowego i pomiarów spalin czy czyszczenia komina,
 • Pompy ciepła są proste w obsłudze, a ponadto nie wymagają dużych nakładów na przeglądy czy serwis,
 • Są bezpieczne dla użytkowników, ponieważ funkcjonują bez palnego paliwa w budynku,
 • Cicha praca przy prawidłowej zabudowie,

JESTEŚMY AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM SZWEDZKEIJ FIRMY „NIBE”