O firmie

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu oraz zapotrzebowaniu rynku budowlanego na zastosowanie nowoczesnych technologii z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii firma PUH „Term-System” Deszcz Tomasz działająca w branży nowoczesnych systemów grzewczych od 2002r. przygotowała nowy projekt pod nazwą “System3eco”

Projekt ten powstał na bazie wieloletniego doświadczenia firmy  w połączeniu z wiedzą wyselekcjonowanej grupy najlepszych specjalistów oraz partnerów branżowych z dziedzin:

  • budowy nowoczesnych domów,
  • instalacji elektrycznych,
  • fotowoltaiki,
  • pomp ciepła,
  • rekuperacji.

Stworzyliśmy  Profesjonalny zespół  fachowców oferujący Naszym klientom  doświadczenie, wiedzę i pasję ukierunkowaną na propagowanie  ekologii oraz najnowszych rozwiązań z branży OZE !

Razem opracowaliśmy  nowatorski model  budynku samowystarczalnego energetycznie poprzez połączenie oraz wykorzystanie kilku systemów bazujących na Odnawialnych Źródłach Energii tzw. „budynku plus energetycznego”.

Oczywiści duże znaczenie ma również prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie takiego budynku.  Oznacza to, że ilość energii ze źródeł odnawialnych, wyprodukowana w ciągu roku w budynku bilansuje się z ilością zużywanej energii  przez ten budynek.

Inwestycja w pompy ciepła i fotowoltaikę to także nasz wkład  w trwałą likwidację smogu oraz w walkę z globalnym ociepleniem klimatu.

Zapraszamy do współpracy.

TA INWESTYCJA SZYBKO SIĘ ZWRÓCI!